Yazılım Danışmanlık

Yazılım Danışmanlık


projelerimiz Description

Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Yönetim danışmanlığı, bağımsız ve uzman kişiler tarafından, yönetim, organizasyon, uygulama yöntemleri ve metotlarına ilişkin problemlerin teşhis ve araştırılması, uygun faaliyetler tavsiye edilmesi ve bu tavsiyelerin yerine getirilmesine yardımcı olunması amaçlayan hizmetlerdir.

Yönetim Danışmanlığı Süreci

a. Uluslararası kurumsal yönetim ilkeleri ve Yönetim Danışmanlığı doğrultusunda işveren şirket yapısının incelenmesi.

b. Rebel moderatörlüğünde, üst düzey yöneticilerin katılımıyla Yönetim Çalıştayı düzenlenmesi.

c. Sektörel gereksinimleri doğrultusunda işveren ekibinin danışmanlık önerileri ile “Doğru Strateji” konusunda yönlendirilmesi.

d. Konu ile ilgili işverenin yapısına en uygun olacak komitelerin ve kurumsal yönetim ilkelerinin oluşturulması. 

e. Danışmanlık çalıştayları sonucu ortaya çıkan analiz ve değerlendirme sonuçlarının paylaşılması. 

f. Organizasyonel yapılandırmanın hem kurumsallaşma hem de kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde düzenlenmesi ve bu önerinin danışmanlık takım liderimizin moderatörlüğünde üst yönetimle paylaşılması.

g. Bu kapsamda işverenin mevcut Yönetim ve organizasyon yapısının gözden geçirilerek iş süreçlerine uygunluğunun Yönetim danışmanlığı kapsamında analiz edilmesi.

h. Organizasyonda yeni oluşturulacak bölüm ve yönetsel komiteler olması halinde görev ve sorumluluklarının danışmanlarımızın desteği ile tanımlanması.

i. Nihai  organizasyon yapısının ve kurumsallaşma sisteminin devreye alınması.

j. ERP, CRM ve Yönetim Karar Destek Yazılımları gibi teknolojik araçlarla etkin yönetimin sağlanması.